Voorwaarden

Algemene voorwaarden en reglement Sleutel13Rally

Informatie over de rally

Sleutel13Rally is een rally in Dacia’s type 1300 van Cluj-Napoca in Roemenië naar Zwolle in Nederland. De rally wordt verreden in vijf etappes en start zondag 14 oktober met een proloog. De finish is op vrijdag 19 oktober in Zwolle. De rally wordt georganiseerd door Stichting Kinder-Rijk met als doel fondsen te werven voor de projecten van de stichting.

Stichting Kinder-Rijk werkt samen met Avalon Evenementen. Avalon is gespecialiseerd in het organiseren van rally’s.

De teams worden met een touringcar (vertrek zaterdag 13 oktober) van Nederland naar Roemenië gebracht. Het is ook mogelijk om te vliegen van Dortmund naar Cluj met Wizz Air. De organisatie van de Sleutel13Rally kan de vliegtickets reserveren en rekent hiervoor een toeslag. Met teams die hun thuisbasis hebben in Roemenië worden individuele afspraken gemaakt over de terugreis.

Elk team verplicht zichzelf een inschrijfgeld te betalen van € 5000. De eerste € 1000 moet bij inschrijving worden voldaan, de resterende € 4000 moet uiterlijk 1 september op de rekening van Kinder-Rijk zijn bijgeschreven. Als blijkt dat het restant niet kan worden betaald, zal geen restitutie van € 1000 plaatsvinden. Het geld kan als gift overgemaakt worden naar Stichting Kinder-Rijk en is daarmee ook aftrekbaar voor de belasting. De deelnemers dienen dit bij inschrijving aan te geven.

De opbrengst van de rally gaat na aftrek van de kosten volledig naar Stichting Kinder-Rijk.

Bij de deelnemerskosten zijn inbegrepen:

 • Vervoer per touringcar naar Roemenië
 • Dacia om de rally in te rijden, de auto wordt na afloop van de rally eigendom van het team)
 • Hotel (5 overnachtingen)
 • Ontbijt en diner
 • Autoverzekering en alle benodigde formaliteiten

Teams dienen zelf te zorgen voor:

 • Persoonlijke reisverzekering
 • Lunch
 • Drankjes

Een team bestaat uit maximaal 3 personen. Er kan een 4e persoon aan het team worden toegevoegd, deze betaalt een toeslag van € 750.

Reglement Sleutel13Rally

Voorwaarden rally

 • Elk team krijgt een auto in bruikleen om de rally te verrijden. Het eigendom van de auto gaat direct na afloop van de rally over op het deelnemende team.
 • Alleen deelnemers aan de rally, in bezit van een geldig rijbewijs, mogen het voertuig besturen. Het is de deelnemer niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als deelnemer is geregistreerd bij de organisatie.
 • Elke deelnemer beschikt over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. De deelnemer dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt.
 • Stichting Kinder-Rijk ziet er op toe dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. De bestuurder is aansprakelijk voor schade die is ontstaan of voortvloeit uit een gebeurtenis waarbij de bestuurder verkeert in een staat als bedoeld in Artikel 8 wegenverkeerswet 1994, i.g. onder invloed is van alcohol of andere (combinaties van) stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het de deelnemer niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 • De auto’s zijn WA/Casco verzekerd, het eigen risico bedraagt € 300 per auto. Stichting Kinder-Rijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van de auto en die vallen buiten de door Stichting Kinder-Rijk afgesloten verzekering.
 • Alle deelnemende voertuigen voldoen aan de wettelijke verzekeringseisen. Deelnemers dienen zich te allen tijde aan de verkeersregels en de snelheidslimieten te houden. Eventuele bekeuringen of schikkingsvoorstellen als gevolg van overtredingen of strafbare feiten zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten als gevolg van overtredingen of strafbare feiten. De organisatie kan hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Wedstrijdreglement

 • De rally betreft geen snelheids- of tijdrit. De duur van de rally is van geen belang voor de einduitslag.
 • Een team bestaat maximaal uit 3 deelnemers, solo rijden is niet toegestaan.
 • Er wordt niet in verschillende categorieën of verschillende klassementen gereden. Er is één klassement waar alle auto’s aan deelnemen (ongeacht de leeftijd van de auto). Er zal door de organisatie worden gezorgd voor assistentie d.m.v. een bezemwagen en een technisch team.
 • Een equipe bestaat uit een chauffeur en navigator. De chauffeur volgt de richting die hem of haar wordt opgegeven, hij/zij is verantwoordelijk voor een veilige deelname aan het verkeer. De navigator is verantwoordelijk voor een tijdige, duidelijke instructie ten aanzien van de te rijden route en vermijdt instructies met onnodige gevaarlijke manoeuvres zoals abrupte koerswijzigingen en noodstops tot gevolg. Zoek altijd een veilige plek om te keren als een afslag wordt gemist of rijd een blokje om, om zo weer terug op de route te geraken.
 • Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen. Voor alle manieren van navigeren geldt dat u enkel de (openbare) wegen dient te gebruiken die op de kaart (in het routeboek) staan aangegeven. Dit geldt specifiek bij navigatie methoden waarbij u navigeert aan de hand van een kaart in het routeboek. Wegen die niet op de kaart staan aangegeven maar in werkelijkheid wel bestaan (bijvoorbeeld kleine landweggetjes of zandweggetjes) worden niet meegerekend. Indien u wel gebruik maakt van wegen die niet op de kaart staan aangegeven mist u mogelijk een controlepunt.
 • Controlevragen, controleletters en controlefoto’s staan alleen aan de rechterkant van de weg. Letters, vragen en foto’s die niet aan de rechterkant van de weg staan dient u te negeren.
 • Gedurende de rally worden strafpunten gegeven aan teams die afwijken van de te rijden route. De winnaar van een klassement is het team met het minst aantal strafpunten. De teams krijgen strafpunten op de volgende onderdelen:
  - Missen van een checkpoint
  - Ontbreken van een letter op de controlekaart
  - Missen van een foto
  - Ontbreken van antwoord op een gestelde vraag
  - Per afwijkende kilometer van de meest efficiënte route
Vrijwaring

Deelnemers zijn zich bewust van het feit dat deelname aan de Sleutel13Rally zowel voor henzelf als voor derden, evenals voor hun goederen en voor de goederen van derden risico’s inhoudt voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen. Deelnemers nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor eigen rekening.

Stichting Kinder-Rijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die deelnemers in verband met deelname aan de rally lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of schuld.
Onderstaande deelnemers aan de Sleutel13Rally van 13 t/m 19 oktober 2012 verklaren hierbij:

 • Dat zij kennis hebben genomen van de algemene voorwaarden Sleutel13Rally zoals dat is gepubliceerd op de website www.Sleutel13Rally.nl én is vermeld in het routeboek,
 • Dat zij op geheel eigen risico deelnemen aan de rally en de bijbehorende activiteiten,
 • Dat zij Stichting Kinder-Rijk nimmer aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook die op enigerlei wijze verband houdt met deze rally en de bijbehorende activiteiten,
 • Dat zij de organisatie vrijwaren voor iedere aansprakelijkstelling door derden die verband houdt met hun doen of nalaten tijdens deze rally en de bijbehorende activiteiten.

Monster, 1 maart 2012

 

 • route v3
 • logo Kinder-Rijk
 • De Sleutel 13 Rally is een initiatief van Stichting Kinder-Rijk. Bestuursleden Gert IJszenga en Raoul Veldink houden zich bezig met de organisatie van het evenement. U kunt Gert bereiken op nummer 06-53646574 en Raoul op nummer 06-26969222. Email: info@sleutel13rally.nl.
 • Contactgegevens

  Sleutel 13 Rally
  (door Stichting Kinder-Rijk)
  Het Veld 17
  2681 JZ Monster
 • Doneer online voor Kinder-Rijk

  Doneer online voor Kinder-Rijk